Garantievoorwaarden

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN BETREFFENDE GARANTIE :

Verder dan wat reeds genoteerd staat in de gebruikers- en onderhoudshandleidingen en prijslijsten, vindt u hierbij extra informatie en verduidelijking omtrent de garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de Balfor-machines bij een defect of schade aan de machine.

Wij bevestigen hierbij dat :

Voor levering aan de eindgebruiker alle machines een volledige technische check-up ondergaan hebben betreffende mogelijke trillingen, geluidsniveau en hydraulische functies.
De dealer zich ertoe verbindt de machine in perfect werkende staat uit te leveren.
De garantieperiode als volgt geldt :

Particuliere gebruiker : 24 maanden
Professionele gebruiker : 12 maanden

De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van onoordeelkundig gebruik, nalatigheid, in geval de herstelling niet volgens de weergegeven richtlijnen (zoals vermeld in de handleiding) uitgevoerd werd of in geval de herstelling uitgevoerd werd door een niet-erkende dealer.
De garantie heeft geen betrekking op slijtagedelen.
Balfor behoudt zich het recht elke garantieclaim te weigeren bij elke niet-erkende herstelling, zelfs indien de officiële garantieperiode nog niet verlopen is.

De garantieaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend, door het invullen van het daarvoor bestemde Balfor-garantieformulier.
Dit dient per fax of per e-mail bezorgd te worden aan de importeur.
U dient op het formulier alle nodige en gevraagde gegevens te vermelden, o.a. model, serienummer, aard van de schade, foto’s van de schade, etc.
U dient bij een garantieaanvraag steeds een kopie van de aankoopfactuur te voegen.

Balfor verbindt zich ertoe om de vervanging of herstelling van de garantieonderdelen binnen de kortst mogelijke termijn uit te voeren.
De herstellingstermijn is afhankelijk van de aard en omvang van de schade, beschikbaarheid van de onderdelen en de benodigde tijd voor uitvoering van de herstelling.
Balfor of de importeur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, kosten en eventuele andere gevolgen welke het buiten gebruik zijn van de machine met zich mee kan brengen, niet door de klant en niet door eventuele derden.

Bij een herstelling onder garantie dienen de te vervangen onderdelen steeds teruggestuurd te worden aan de importeur binnen de aangegeven termijn. Indien dit niet wordt uitgevoerd, behoudt Balfor / de importeur het recht om de onderdelen te factureren aan de gebruikelijke tarieven en vervalt het recht op enige vorm van garantie.